โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
Santithamwittaya School (สู่มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ)


เปิดสอนเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ – ป.6

ระดับชั้นอนุบาลนอกจากห้องปกติก็จะมีห้อง ENGLISH PROGRAM

ผู้ปกครองก็มั่นใจว่า ถ้าบุตรหลานมาเรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนแล้วก็มีจิตใจทีดี มีกิจกรรมพัฒนาการที่ดีและสมวัย

วิโรจน์ แสงไกร
ผู้ปกครอง

ส่งน้องมาเรียนอาทิตย์แรก น้องกลับไปบ้านน้องคุยภาษาอังกฤษกับแม่ได้ มีความมั่นใจว่า โรงเรียนนี้น่าให้ลูกเรียน

ชุติกาญน์ ศาสตราชัย
ผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นจินตคณิต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาก็จะมีเทควันโดและก็ว่ายน้ำ

ศิริลักษณ์ โอลิเฟนท์
ผู้ปกครอง

จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก

เรียนอย่างมีความสุข

อบอุ่นและปลอดภัย

เก่งภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ (ใช้หลักสูตร OXFORD)

เรียนเทควันโด

ว่ายน้ำ

คอมพิวเตอร์

สร้างสมาธิจากการเรียนจินตคณิต

นักเรียนกล้าแสดงออก

กิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

อำนวยการสอนโดย

ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ

อาจารย์ปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ปฏิญญา ประพฤติชอบ

รวงวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสันติธรรมวิทยา

ที่อยู่: 175/8 ม.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร: 042-111372 , 080 589 2170

Facebook: stwschoolUD

© 2019 - www.stwschool.com. All rights reserved.